×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.06.2019 | Viewers 1,676
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานสายงานช่าง ด้านโรงแรม และเคยดำรงตำแหน่ง Supervisor
- มีภาวะผู้นำ
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในสายงานช่างโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุด 6 วัน / เดือน
- วันหยุดพักร้อน 8 วัน / ปี
- วันหยุดนักคัตฤกษ์ 16 วัน / ปี
- ค่าอาหาร
- งานเลี้ยงปีใหม่, งานสังค์สรรค์ในเทศกาลต่างๆ ตามความเหมาะสม
- จัดงานเลี้ยงวันเกิด
- จัดอบรมต่างๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---