×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.12.2019 | Viewers 4,380
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา
- มีทัศนะคติที่ดีต่อชาวต่างชาติดูแลดุจญาติมิตรและเข้าใจความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำงานเป็นกะได้ เช่น กะเช้า/กลางบ่าย/และ กลางคืน
- ดูแลการ check-in/out , ใช้ email เป็น ,ทำการจองห้องพักได้
- ให้ความช่วยเหลือ,การให้ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าต้องการ และข้อมูล
การทองเที่ยว
- ปิดรอบ ได้อย่างรอบคอบแม่นยำ
- หากใช้โปรแกรม oasis ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Welfare
สวัสดิการ
- 6 Days off in a month
- Public holiday
- Annual Leave
- Food Allowances
- Service charge
- Social Security Office
- Provident fund
- Group Insurance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---