×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,376
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Disabled only
รับเฉพาะผู้พิการ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์โรงแรมห้องประชุมขนาดใหญ่
2. มีทักษะการบริหารงานและบริหารคน อย่างดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถทำงานได้หลากหลาย
5. หากเป็นคนท้องที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบ
2. ออกแบบโปรโมชั่นอาหารต่างๆ
3. ประสานงานกับฝ่ายขายให้การดูแลลูกค้า
4. ควบคุมต้นทุนของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
5. สอนและจัดอบรมพนักงานภายในแผนกให้มีมาตราฐานงานบริการ อย่างมืออาชีพ
6. แก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนของแผนกและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินค่าบริการรายเดือน :Service Charge
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี :Uniform
3. ค่าอาหาร :Staff Meal
4. ประกันสังคม :Social Security
5. ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (กลุ่ม) :Group Life Insurance
6. วันหยุดประจำสัปดาห์ :Day Off
7. วันหยุดประเพณี :Public Holiday
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี :Vocation Leave
9. เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่นๆ :Other Beneficial
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
30.05.2019
Sales Manager (Corporate ) ประจำสาขานครปฐม และ สำนักงานกรุงเทพ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Chief Gardener
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Assistant Director of Sales ประจำสาขากรุงเทพ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Asst.Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register