×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.05.2021 | Viewers 3,959
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์สายงานโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม และงานอื่นๆ ตามมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหาร 1 มื้อ
- ค่าล่วงเวลา
- ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดพักร้อนประจำปี, ลาคลอดบุตร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---