×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.08.2019 | Viewers 3,194
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีบุคลิกถาพที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีความรู้ด้านประกันสังคม
- มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์
- มีความรู้ด้านการฝึกอบรม
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ถ้าสามารถใช้โปรแกรม TigerSoft ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- บันทึกข้อมูลพนักงาน
- บันทึกตรวจสอบการขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆของพนักงาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8 วันต่อเดือน / Day off 8 days per month
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ / Public Holidays
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Vacation Leave
- ค่าบริการ / Service charge
- เงินรางวัลการชื่มชมจากลูกค้า / Guest comment rewards
- ประกันสุขภาพกลุ่ม / Group Life & Health Insurance
- ยูนิฟอร์มและบริการซักรีด / Uniform and Laundry Service
- อาหารพนักงาน 3 มื้อ / 3 Meals in staff cafeteria
- ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual Medical Checkup
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / Staff Party
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร / Training and Career Opportunities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.09.2019
นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก (ฝึกงานเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.09.2019
Purchasing Supervisor ปฏิบัติงาน สุขุมวิท ซอย 57
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.09.2019
The Porter/Bell Boy (ปฏิบัติงานที่สาขาสุขุมวิท 57)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Director of Food & Beverage (Salil Hospitality)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.09.2019
Demi Chef (ปฏิบัติงานที่ซอยทองหล่อ 1)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Guest Service Supervisor ปฏิบัติงาน สุขุมวิท 57
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Fairy (GSA) - Chinese/Japanese Speaking ค่าภาษา 2,000 - 10,000 บาทต่อเดือน
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.08.2019
General Manager (Salil Hospitality) - URGENT
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2019
Group Director of Sales (Corporate) of Salil Hospitality
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register