×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.11.2019 | Viewers 3,389
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีบุคลิกถาพที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีความรู้ด้านประกันสังคม
- มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์
- มีความรู้ด้านการฝึกอบรม
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ถ้าสามารถใช้โปรแกรม TigerSoft ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- บันทึกข้อมูลพนักงาน
- บันทึกตรวจสอบการขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆของพนักงาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8 วันต่อเดือน / Day off 8 days per month
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ / Public Holidays
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Vacation Leave
- ค่าบริการ / Service charge
- เงินรางวัลการชื่มชมจากลูกค้า / Guest comment rewards
- ประกันสุขภาพกลุ่ม / Group Life & Health Insurance
- ยูนิฟอร์มและบริการซักรีด / Uniform and Laundry Service
- อาหารพนักงาน 3 มื้อ / 3 Meals in staff cafeteria
- ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual Medical Checkup
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / Staff Party
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร / Training and Career Opportunities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.02.2020
GSA/GRO (Chinese Speaking) ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท 11 ด่วน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.02.2020
Group IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.02.2020
Director of Food & Beverage (The Salil Riverside ถนนเจริญกรุง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.02.2020
Project Purchasing Manager (The Salil Riverside ถนนเจริญกรุง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register