×
×
×
×

งานโรงแรมชลบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.05.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[หลายอัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Gardener   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Greenkeeper Supervisor   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Golf Cart Technician   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Caddy Master   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Front Golf Supervisor   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 General Manager Golf   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Steward   
[หลายอัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Teppanyaki Chef   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Commis I (European)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Chef De Partie (European)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Commis III   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Commis I   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Barista   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Bar Manager   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Food Hygienist   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Spa Supervisor   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Recreation Attendant   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 General Manager Rooms   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Business Development Manager   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Driver   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Security Guard   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Guest Service Officer (Sriracha)   
[5 อัตรา] The Ascott Limited - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Security Officer (ศรีราชา)   
[1 อัตรา] The Ascott Limited - [ ชลบุรี ]
16.05.2018 Bellboy   
[1 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]