×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

17.09.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
17.09.2019 Security Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
16.09.2019 Chief Account   
[3 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)- [ ประเทศลาว ]
10.09.2019 Waiter trainee   
[3 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
06.09.2019 Project Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Director - F&B   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Manager/Assistant Director - Room Division   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Executive Project Coordinator   
[2 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
22.08.2019 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
22.08.2019 sommeliers   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
22.08.2019 Restaurant Manager   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
22.08.2019 Thai/Asian Chefs   
[4 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]

1