×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

27.04.2017 Thai Cook (Jr. Sous Chef/Sous Chef)   
[1 อัตรา] Shangri-La Hotel, Bangkok- [ ต่างประเทศ ]
register
26.04.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] JULIANA HOTELS & RESORTS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.04.2017 Hotel Manager   
[1 อัตรา] JULIANA HOTELS & RESORTS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.04.2017 Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] JULIANA HOTELS & RESORTS- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 GENERAL MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 Financial Controller for ?Myanmar Seilone Services?, Nay Pyi Taw, Myanmar   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 SPA MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 EXECUTIVE CHEF, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 HUMAN RESOURCES and TRAINING MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 FINANCIAL CONTROLLER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 HOUSEKEEPING MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 FRONT OFFICE MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 FOOD AND BEVERAGE MANAGER, Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
25.04.2017 โฟร์แมนภูมิทัศน์ Foreman Landscape , Royal Sand Koh Rong, Cambodia   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ต่างประเทศ ]
register
06.04.2017 ผุู้จัดการฝ่ายบัญชี (ต่างประเทศ)   
[1 อัตรา] บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)- [ ต่างประเทศ ]
register

1