×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

27.05.2019 Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
26.05.2019 Chef trainee   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.05.2019 Thai/Asian Chefs   
[4 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.05.2019 Waiter trainee   
[3 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.05.2019 Restaurant Manager   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
26.05.2019 sommeliers   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
25.05.2019 Assistant Chief Engineer   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
24.05.2019 Transport Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
24.05.2019 (Lub d Cambodia - Siem Reap) Hotel Manager   
[1 อัตรา] Lub d- [ ต่างประเทศ ]
register
22.05.2019 Preventive Maintenance Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
19.05.2019 Chief Engineer   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
19.05.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.05.2019 Sales and Marketing Manager   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
17.05.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
17.05.2019 Bartender   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
17.05.2019 Head Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
17.05.2019 F&B Manager   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
10.05.2019 Thai Chef de Cuisine (at Dusit Thani Mactan Cebu)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
10.05.2019 Waitress and Waiter (Based at Dusit Thai Maldive)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
10.05.2019 Hostesses (Based at Dusit Thani Maldive)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
10.05.2019 Demi Chef de Partie (Thai Kitchen, Based at Dusit Thani Abu Dhabi)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
10.05.2019 Chef de Partie -Thai Kitchen (Dusit Thani Abu Dhabi)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng- [ ประเทศลาว ]
register
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng- [ ประเทศลาว ]
register
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register

1