×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

20.10.2017 Financial Controller (Based in Vietnam)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
20.10.2017 Human Resource Manager (Based in Vietnam)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
20.10.2017 Sales Manager (Lub d Cambodia - Siem Reap)   
[1 อัตรา] Lub d- [ ต่างประเทศ ]
register
18.10.2017 Procurement Manager/Specialist   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
11.10.2017 Restaurant Manager (Based in Manila, Philippine)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
11.10.2017 Restaurant Manager, Dusit Thani Manila, Philippine   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
11.10.2017 Financial Controller (Based in Bhutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
11.10.2017 Human Resource Manager (Based in Bhutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
03.10.2017 Sales Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
28.09.2017 Laundry Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
28.09.2017 IT Helpdesk Supervisor   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
28.09.2017 Cost Controller   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
22.09.2017 Driver   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register

1