×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

18.09.2018 General Manager @ Federal republic of Germany   
[1 อัตรา] D Varee Jomtien Beach, Pattaya- [ ต่างประเทศ ]
register
17.09.2018 internation cook [กุ๊กยุโรป]   
[1 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
17.09.2018 Therapist   
[1 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
10.09.2018 butler/ waiter - Waitress/ พนักงานเสิร์ฟ   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
10.09.2018 personal therapist   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
10.09.2018 Butler / Personal Valet   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
07.09.2018 Marketing Director   
[1 อัตรา] LAND MARK MEKONG RIVERSIDE HOTEL- [ ประเทศลาว ]
register
07.09.2018 Marketing Manager   
[1 อัตรา] LAND MARK MEKONG RIVERSIDE HOTEL- [ ประเทศลาว ]
register
07.09.2018 Sales Director   
[1 อัตรา] LAND MARK MEKONG RIVERSIDE HOTEL- [ ประเทศลาว ]
register
07.09.2018 Spa Manager   
[1 อัตรา] LAND MARK MEKONG RIVERSIDE HOTEL- [ ประเทศลาว ]
register
03.09.2018 sommeliers   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
03.09.2018 Restaurant Manager   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
03.09.2018 Thai/Asian Chefs   
[4 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register

1