×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

12.12.2017 Assistant General Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
12.12.2017 ์Night Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
12.12.2017 Spa Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
08.12.2017 Financial Controller (Based in Bhutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
04.12.2017 Cost Controller   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
02.12.2017 Laundry Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
02.12.2017 Driver   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
02.12.2017 Marketing Office Manager - Vientiane   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
02.12.2017 IT Helpdesk Supervisor   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
29.11.2017 Procurement Manager/Specialist   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
28.11.2017 Sous Chef - French Cuisine   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
27.11.2017 Food and Beverage Coordinator   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
27.11.2017 Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
24.11.2017 Purchasing Manager (Based in Bhutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
24.11.2017 Human Resource Manager (Based in Bhutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
24.11.2017 Human Resource Manager (Based in Vietnam)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
24.11.2017 Financial Controller (Based in Vietnam)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
23.11.2017 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
23.11.2017 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
23.11.2017 Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
22.11.2017 CCTV Technician   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Guest Service Agent (Chiness Speaking, Based in Maldives)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
17.11.2017 Director of Sales (Based in Phutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register

1