×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

24.02.2018 Spa Receptionist   
[2 อัตรา] Thaistaff Services International Co.,Ltd.- [ ต่างประเทศ ]
register
24.02.2018 Restaurant Hostess   
[3 อัตรา] Thaistaff Services International Co.,Ltd.- [ ต่างประเทศ ]
register
24.02.2018 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[5 อัตรา] Thaistaff Services International Co.,Ltd.- [ ต่างประเทศ ]
register
24.02.2018 Dimsum Chef   
[1 อัตรา] Thaistaff Services International Co.,Ltd.- [ ต่างประเทศ ]
register
24.02.2018 Barista   
[2 อัตรา] Thaistaff Services International Co.,Ltd.- [ ต่างประเทศ ]
register
23.02.2018 Senior System Engineer - IT   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
16.02.2018 Spa Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
15.02.2018 Guest Experience Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
14.02.2018 Spa Supervisor   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
14.02.2018 Security Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
14.02.2018 Executive Assistant Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
14.02.2018 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
14.02.2018 Quality and Continuous Improvement Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
11.02.2018 Thai/Asian Chefs   
[4 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
11.02.2018 Restaurant Manager   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
11.02.2018 sommeliers   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register

1