×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

24.05.2018 Restaurant Manager   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
22.05.2018 Chef de Partie - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
21.05.2018 sommeliers   
[2 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
21.05.2018 Thai/Asian Chefs   
[4 อัตรา] Kiin ApS- [ ต่างประเทศ ]
register
20.05.2018 เจ้าหน้าทีบุคคล/ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล(ปฏิบัติที่ประเทศกัมพูชา-เสียมราฐ)   
[1 อัตรา] Metropoint Bangkok- [ ต่างประเทศ ]
register
17.05.2018 F&B / Front Office / Event / Hotel Rotation / Culinary สหรัฐอเมริกา   
[หลายอัตรา] Interchange Thailand- [ ต่างประเทศ ]
register
17.05.2018 Culinary /Chef สหรัฐอเมริกา   
[หลายอัตรา] Interchange Thailand- [ ต่างประเทศ ]
register
17.05.2018 Food and Beverage Service Officer สหรัฐอเมริกา   
[หลายอัตรา] Interchange Thailand- [ ต่างประเทศ ]
register
17.05.2018 Front Office/ Front Desk/ GSA สหรัฐอเมริกา   
[หลายอัตรา] Interchange Thailand- [ ต่างประเทศ ]
register
11.05.2018 Senior System Engineer - IT   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register

1