×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

23.11.2017 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
23.11.2017 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
23.11.2017 Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register
23.11.2017 Finance Manager (Lub d Cambodia - Siem Reap)   
[1 อัตรา] Lub d- [ ต่างประเทศ ]
register
22.11.2017 CCTV Technician   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
22.11.2017 Marketing Office Manager - Vientiane   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
22.11.2017 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
21.11.2017 Waitress and Waiter   
[10 อัตรา] One Consultancy Global Recruitment LLC- [ ต่างประเทศ ]
register
21.11.2017 Therapist   
[5 อัตรา] One Consultancy Global Recruitment LLC- [ ต่างประเทศ ]
register
21.11.2017 ็Hostess   
[7 อัตรา] One Consultancy Global Recruitment LLC- [ ต่างประเทศ ]
register
21.11.2017 Procurement Manager/Specialist   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
18.11.2017 Security Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
18.11.2017 Director of Room   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 IT Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Quality and Continuous Improvement Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Housekeeping Management Trainee   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Guest Experience Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Director of Sales and Marketing   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
17.11.2017 Guest Service Agent (Chiness Speaking, Based in Maldives)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
17.11.2017 Director of Sales (Based in Phutan)   
[1 อัตรา] Dusit International- [ ต่างประเทศ ]
register
06.11.2017 Administrator - Executive Office   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
01.11.2017 Laundry Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register

1