×
×
×
×

งานโรงแรมต่างประเทศ

18.01.2019 IT Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
18.01.2019 butler/ waiter - Waitress/ พนักงานเสิร์ฟ   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
18.01.2019 personal therapist   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
18.01.2019 Therapist   
[1 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
18.01.2019 Butler / Personal Valet   
[2 อัตรา] VLCC WELLNESS- [ ต่างประเทศ ]
register
18.01.2019 Spa Manager [ผู้จัดการสปา]   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
18.01.2019 Director - Facility   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
17.01.2019 Director of Finance & Business Support   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane- [ ประเทศลาว ]
register
16.01.2019 Bellboy/Doorman (Sriracha)   
[3 อัตรา] The Ascott Limited- [ ประเทศลาว ]
register
11.01.2019 Senior System Engineer - IT   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
11.01.2019 Programmer   
[3 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
10.01.2019 Executive Chef (Thai/Italian food)   
[1 อัตรา] Baitong- [ ต่างประเทศ ]
register
01.01.2019 Intern - Hotel Operations   
[1 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
01.01.2019 Trainee - Hotel Operations   
[6 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
28.12.2018 Officer - Surveillance   
[2 อัตรา] Savan Resorts- [ ประเทศลาว ]
register
15.11.2018 Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng- [ ประเทศลาว ]
register
15.11.2018 Accounting and Finance Manager   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng- [ ประเทศลาว ]
register
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel- [ ประเทศลาว ]
register

1