×
×
×
×
 • งานโรงแรม Address :
  21/5 หมู่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
 • งานโรงแรม Location :
 • งานโรงแรม Contact :
  HR
  Human Resource Manager
 • งานโรงแรม e-Mail :
  [email protected]
 • งานโรงแรม Telephone :
  077 953 013 ต่อ 3 , 093-742-0002
 • งานโรงแรม fax :
 • งานโรงแรม Website :
  http://www.500rai.com http://www.suratintertour.com

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นผู้ให้บริการด้านที่พัก พร้อมทั้งให้บริการการจัดทัวร์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วภาคใต้?? ทั้งนี้บริษัทฯยังคงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพมาร่วมพัฒนาองค์กร และเติบโตไปพร้อมกับเรา

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
วันที่
ตำแหน่ง
13.12.2019
Waiter& Bartender.
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
งานโรงแรม
13.12.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
งานโรงแรม
13.12.2019
Resort Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม
13.12.2019
Restaurant manager.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม
13.12.2019
Secretary
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม
13.12.2019
Guide
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม
13.12.2019
Room Attendant. (แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
งานโรงแรม
13.12.2019
Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม
13.12.2019
Sales and MarketingManager.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
งานโรงแรม