×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 3,489
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ 5ปี ขึ้นไปด้านการตลาดในธุรกิจ หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
4.มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5.ทำงานประจำที่เขาใหญ่
Job Details
รายละเอียดงาน
1.วางแผนเชิงกลยุทธในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการดำเนินงานทางด้านการขายของบริษัทฯ
2.วิเคราะห์ตลาดปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการวางแผนทางการขายของบริษัทฯในระยะสั้น ระยะยาว
3.คิดค้นรูปแบบการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ
4.ควบคุมติดตาม ตรวจสอบงานขายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5.ติดตามการปิดการขายของทีมขาย ทำยอดขายให้ถึงเป้าที่กำหนด
6.ควบคุมต้นทุนในการขายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม (Social Security scheme as per Thai Labor Law articles)
- กองทุนเงินทดแทน (Workmen Compensation scheme as per Thai Labor Law articles)
- ประกันกลุ่ม / ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health & Life Insurance scheme)
- ทำงาน 6 วันและหยุดพักผ่อน 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 day off per week)
- วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly Day-Off)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Leave)
- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน (Enhance knowledge & skills programs)
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำเดือน (Cash award for Team Member of The Month)
- เงินค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 3,000 บาท (Fixed Monthly Allowance of 3,000 THB)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (Annual Salary Increment)
- โบนัสประจำปี (Annual Bonus)
- งานวันเกิด (Team Birthday Celebration)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Annual Staff Party)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคาระห์พนักงาน (Funeral Allowance and Funeral/Bereavement Leave)


Interested individual, please submit your updated resume together with a recent photo to:


Khao Yai Office: Human Resources Hotline: 097 272 4426 Email: hr@greeneryresort.com
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.06.2019
Sales Coordination Supervisor (ประจำกรุงเทพ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
Admin (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Account Payable Officer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.06.2019
Senior Web Developer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
General Manager, Development (based at Maleenont Tower Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Botanica Khaoyai-Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
E-Commerce Office (Bangkok Office) สัญญาจ้าง 5 เดือน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Botanica Khaoyai-Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Web Designer (Bangkok Office) - เริ่มงานทันที
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
Web Master (Bangkok Office) - เริ่มงานได้ทันที
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
Botanica-Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.06.2019
The Greenery Resort-Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.06.2019
Greenery Khaoyai-นักศึกษาฝึกงาน (ส.ค.-ต.ค.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Botanica Khaoyai-Executive Housekeeper [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register