×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2019 | Viewers 3,152
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ใช้งานโปรแกรม MS Office และ Comanche ได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
จัดซื้อในส่วนงานก่อสร้าง
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- วันหยุดประจำวันเกิด
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Service Charge
- Uniform
- อาหารสำหรับพนักงาน
- หยุดเดือนละ 6วัน
- เงินช่วยเหลือกรณี ญาติเสียชีวิต
- ค่าจอดรถสำหรับพนักงานที่มียานพาหนะ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.04.2019
Graphic Designer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.04.2019
Demi-Chef (Vista Pattaya)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.04.2019
Laundry Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.04.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.04.2019
Guest relation officer(GRO)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Guest Relation Officer(Chinese speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Linen and Uniform Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Room Boy(Vista Pattaya)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Commis 1,2 (temp.)(ครัวไทย)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
คนขับรถ Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Waitress / Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Doorman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register