×
×
×
×

โรงแรม อครา

       At the heart of Bangkok where flavors are an essence of the lively local culture, the Neo Siamese AKARA HOTEL BANGKOK not only offers effortless access to the capital’s exciting attractions, but also curates some of the greatest Thai-inspired experience with innovative touches. Beyond sights and sounds, you will discover the real Bangkok through our inspiring mixology of tastes and scents.

LOCATION
       Set in the Ratchathewi district at the center of Bangkok. AKARA HOTEL BANGKOK puts you in a delightful ambience where local flavors and urban vibes harmoniously blend. Engage in the local culture at the cozy dining places and the cultural attractions nearby. Explore happening shopping venues and discover the specialties of Thailand. With the Phya Thai BTS Station and the Ratchaprarop Airport Rail Link Station or even on foot.

Special Offers
From artisanal luxe inspired rooms and sensational signature restaurants, we offer a fascinating fusion of comfort and cultural experience to ensure you have a flavorful journey.
ROOMS
       From artisanal luxe inspired rooms, the classic seamlessly fuses with the modern. Elegantly furnished with natural wood and marble decor, our rooms come with not only style but also state-of-the-art amenities.

DINING
       Discover a vast array of authentic local delights and international delicacies handcrafted by our chefs. Explore beyond the taste with your other senses and share a flavorful journey with your loved ones.

Meeting & Events
       We understand that your event is an important investment. Whether you are planning a wedding, a conference or a business event, we can help you achieve your goals. And whatever the occasion, your dedicated Events Planner will be on hand to help you find the perfect venue and guide you through every aspect of your event.
:: AKARA HOTEL BANGKOK ::

372 Sri Ayudhya Road, Thanon Phyathai Rajthevi, Bangkok 10400

Tel: +66 (0) 2248 5511-15 | Email: [email protected]

www.akarahotel.com
ประกาศงานทั้งหมดของ โรงแรม อครา
วันที่ ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน  
06.02.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
0 - 10,000
06.02.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
0 - 10,000
06.02.2020 Steward(Temp.)    งานโรงแรม
จำนวน 3 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Restaurant Supervisor    งานโรงแรม
จำนวน 2 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
15,001 - 20,000
06.02.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Asst.Restaurant Manager    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย    งานโรงแรม
จำนวน 5 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Marketing Executive   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Commis I   
จำนวน 2 อัตรา
พัทยา 10,001 - 15,000
06.02.2020 Sales Manager - Leisure    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
30,001 - 40,000
06.02.2020 Houseman    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
0 - 10,000
06.02.2020 Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Laundry Attendant   
จำนวน 2 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000
06.02.2020 Executive Secretary to General Manager;    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Sales Manager (Hotel Supplies)   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
N/A
06.02.2020 General Technician Temp.[ช่างทั่วไป]    งานโรงแรม
จำนวน 2 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000
06.02.2020 IT Officer (พนักงาน IT)   
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Technician (ช่างเทคนิค)    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000
06.02.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)    งานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
06.02.2020 Waitress / Waiter    งานโรงแรม
จำนวน 3 อัตรา
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000