×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.05.2019 | Viewers 2,763
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี
-รักความสะอาด จิตใจรักงานบริการ
-มีความอดทนและซื่อสัตย์
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรม หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-ทำความสะอาดห้องพัก
-ดูแลรักษาสิ่งของและอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
-ค่อยให้ความช่วยเหลือแขกในห้องพัก
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Welfare
สวัสดิการ
-ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
-Service Charge
-อาหาร 3 มื้อ
-ประกันสังคัมและประกันกลุ่ม (Group Insurance)
-เงินช่วยเหลือพนักงาน
-เงินรางวัลพิเศษ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-วันพักร้อนและนักขัตฤกษ์
-สวัสดิการอื่นๆ ตามข้อบังคับโรงแรมและตามกฎหมายแรงงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---