×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.12.2020 | Viewers 4,628
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการบริหารงานในสปาประเภท Resort, Hotel หรือ Day Spa ระดับ 4 ดาวขึ้นไป
- มีใบผู้ดำเนินการสปา
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
- สามารถทำงานเป็นทีม, ใส่ใจในรายละเอียด, ทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลให้เกิดบริการที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสปา
- ควบคุมและบริหารพนักงานสปาทั้งหมดให้ตรงตามกฎระเบียบของรีสอร์ตและ KPI ที่ตั้งไว้
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบริการหรือคู่มือใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ
- ควบคุมการเงินของสปาให้ตรงกับงบประมาณที่กำหนด
- ควบคุมและตรวจสอบสินค้า, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา
- ทำงานเอกสารและรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
- ทำงานร่วมกับฝ่ายขายของโรงแรมในการคิดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ตรวจสอบความพึงพอใจและรับมือกับคำตำหนิของลูกค้า
- ผลักดัน ควบคุมให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ในสปา อาทิเช่น คิดทรีทเม้น หรือบริการใหม่ เป็นต้น
- ควบคุมเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของสถานที่ให้ทั้งลูกค้าและพนักงาน
- ควบคุมดูแลการบริการและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
- สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองผู้รับบริการ
ควบคุมให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามคู่มือ
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและบุคคลในที่ทำงานถูกล่วงละเมิดทางเพศ
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge.
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.12.2020
Assistant IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
26.12.2020
Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
26.12.2020
Maintenance and Engineering Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register