×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.02.2020 | Viewers 1,631
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
มีภาวะความเป็นผู้นำ เข้ากับผู้อื่นได้ดี
มีทัศนคติที่ดีและทุ่มเทในการทำงาน
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถรับแรงกดดันได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแลงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
Welfare
สวัสดิการ
อาหารระหว่างเวลาปฏิบัติงาน
ชุดพนักงาน
หอพักพนักงาน
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
รถ-เรือ รับส่งตามรอบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
02.07.2020
Assistant Beverage Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register