×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.05.2019 | Viewers 2,655
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Able to communicate both Thai & English
- Willing to learn and embrace challenges
- Result-oriented person
- Be Proactive, high responsibility
Job Details
รายละเอียดงาน
- To contact new hire expat to process the documents for them to obtain Non-immigrant business visa or appropriate visa from their country
- Preparing applications for registration with the Ministry of Labor and the Immigration Department as well as other government authorities include the following matters:
- Work permit
- Visas
- Review and check the document to be ready for registration with the competent government authorities.
- Keep tracking 90 days report, all visa & work-permit due date
- Taking care of traveling plan such as the ticket, accommodation for all expatriate staffs.
Welfare
สวัสดิการ
- Social Security Insurance
- Group Medical/Life Insurance
- Annual Health Check
- Bonus depends on company profit and individual achievement
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
พนักงานเช็คสต็อค
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.07.2019
Waitress พนักงานเสริฟหญิง
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Engineer Officer [ช่าง]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Waitress
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
HR Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register