×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.05.2024 | Viewers 1,366
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1 มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง HR Manager หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
2 มีความรู้และทักษะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน รวมถึงการสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
3 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ
4 มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
5 สามารถวางแผนและจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนได้
6 มีความสามารถในการทำงานภายใต้กำลังด้วยการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
ประจำที่โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท

1 งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
- กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร
- วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- วางแผนการสรรหาบุคลากร
- วางแผนการคัดเลือกบุคลากร
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา
- จัดทำสัญญาว่าจ้างของพนักงาน
- จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

2 งานพัฒนาและฝึกอบรม
- วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
- วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม

3 งานบริหารผลตอบแทน
- กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน
- พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
- สำรวจ เปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน
- ออกแบบและกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
- การจ่ายเงินเดือนประจำเดือน

4 งานบริหารพนักงานสัมพันธ์
- กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์
- ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
- ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
- วางแผนการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
- แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
- วางแผนการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

5 การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
- บริหารบุคลากร
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.06.2024
European Cook กุ๊กยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.06.2024
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.06.2024
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.06.2024
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2024
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
19.06.2024
พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.06.2024
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2024
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.06.2024
Technician ช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.06.2024
พนักงานบัญชีทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.06.2024
Sales Tour Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
19.06.2024
Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด