×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.01.2019 | Viewers 1,546
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
Revenue Manager Duties and Responsibilities
To accomplish their primary goal of maximizing revenue for a hotel or other establishments within the hospitality industry, Revenue Managers must complete several tasks. In reviewing several job listings and other sources for this profession, we found the following are among the core duties and responsibilities of a Revenue Manager.

Create Pricing Strategies
Conduct Competition Analyses
Track Hotel Revenue

Welfare
สวัสดิการ
Welfare (สวัสดิการ)
สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เซอร์วิสชาร์จ
3. เครื่องแบบพนักงานพร้อมซักรีด
4. อาหารฟรี 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน
5. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 14 วัน
7. วันหยุดประจำสัปดาห์ 4-6 วันต่อเดือน
8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง
9. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน
11. มีโบนัส และการปรับเงินประจำปี
12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff Party)
13. ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.02.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.02.2019
Restaurants Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.02.2019
Duty Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
21.02.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Financial Controllerประจำที่ แอมเทล กรุงเทพ / จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Draftman ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Graphic Designประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Product Design ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Project Director ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.02.2019
Resident Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Hostress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Plaza Officer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Asst. Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
General Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Trainee - Front office
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Room Attendant (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Finance officerประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
นิติกร
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Account officer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Executive Housekeeper ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.02.2019
Gym Instructor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.02.2019
Life Guard
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.02.2019
เจ้าหน้าที่พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.02.2019
ทนายความ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Director of Sales ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Demi-Chef Staff Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.02.2019
Group Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.02.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Fitness Manager (ผู้จัดการแผนกฟิตเนส)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.02.2019
Messenger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register