×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2020 | Viewers 2,547
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถเข้ารอบการทำงานได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถประสานงานกับแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ลงทะเบียนผู้เข้าพักและกำหนดห้องพัก
- การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดี
- การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- การนำเสนอทางเลือกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าพัก
- ใช้เทคนิคในการขายเพื่อส่งเสริมการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม
- แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ทำงานภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ทำรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงาน
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ชุดยูนิฟอร์ม / ซักรีด
- อาหารพนักงาน 2 มื้อ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน
- ประกันสังคม
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
- การจัดหาบ้านเช่า และ เงินค่าเช่าบ้าน
- ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---