×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.12.2020 | Viewers 1,050
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
2.ประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานและมีใจรักในงานบริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. จัดสรรงานในส่วนความรับผิดชอบของห้องพักลูกค้าและพื้นที่ส่วนกลางแก่พนักงานทำความสะอาด
2. ตรวจเช็คการเตรียมห้องพักและดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละวัน
3. จัดเตรียม Report ให้กับพนักงานทำความสะอาด
4. จัดเตรียมแผนการทำงานต่างๆ ให้กับพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. ตรวจการดูแลรักษาความสะอาดของทุกๆจุดบนฟลอร์ ห้องพักลูกค้า พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
6. ฝึกอบรมความรู้ในด้านการทำงานต่างๆ ให้พนักงานทั้งหมด รวมถึงปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสมอ
7. ประสานงานกับแผนกช่างและแผนกต่างๆ เกี่ยวกับจำนวนห้องในการซ่อมแซมและให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
8. สรุปผลงานและรายการของใช้ต่างๆ ภายในแผนกและรายรับ-จ่ายประจำเดือนของแผนก
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร 2 มื้อ
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.01.2021
Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register