×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.06.2019 | Viewers 969
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male / Female
- Good command in both spoken and written English.
- Should have pleasing personality.
- Excellent guest service skill.
- Good knowledge of food and beverage service.
- Diploma or degree in Hotel Management or related field. Familiar with Point of sale systems, MS office.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Oversee overall bar operations and maintenance
- To assist the Managers in the smooth running of the department.
- Check identification of customers in order to verify age requirements for purchase of alcohol
- Clean glass utensils, and bar equipment
- Take beverage orders from serving staff or directly from customers
- Serve wine, and bottled or draft beer
- Clean bars, work areas, and tables
- Mix ingredients, such as liquor, soda, water, sugar, and bitters, in order to prepare cocktails and
other drinks
- Serve snacks or food items to customers seated at the bar
- Order or requisition liquors and supplies
- Slice and pit fruit for garnishing drinks
- Arrange bottles in fridge, bottles and glasses to shelves to make attractive displays
- Plan, organize, and control the operations of a cocktail lounge or bar
- Plan bar menus
- Create drink recipes
- In-charge of Daily Stock In, Stock Out, Inventory, Spillage and Spoilage.
- Ensure security, functionality and proper handling of company property in the department.
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed service charge 7,000 THB/month for Pre Opening period!
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Provident fund
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
Commis I
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Waiter / Waitress
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม] (Pre Opening Team)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
พนักงาน Casual F&B (Services)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Restaurant Supervisor / Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
23.08.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Bartender / Barista
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Revenue & E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Operations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Guest Service Agent (Korean/Japanese Speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Room Division Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Maintenance and Engineering Manager (Pre Opening Team)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Spa Therapist [พนักงานนวดและสปา]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register