×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.03.2020 | Viewers 2,806
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Studying Bachelor's degree in Accounting or related field.
- Good command of English.
- Can use Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
- Proactive, organized approach to multitasking.
- Good interpersonal skills
- Creative and strong problem-solving skills.
- Task and time management skills.

*** Internship Period : Not Less than one month but not more than six moths ***
Job Details
รายละเอียดงาน
Account Payable Task
- Assist to AP to Verify and separate Input TAX Invoice for monthly VAT Report.
- Assist Associate of Accountant to separate payment document such as TAX Invoice/Receipt, WHT Certificate
or other document before send to owner office.
- Assis to AP to preparing document for expenses claim before posting into Accounting software
- Daily support to AP Office and AP Supervisor.

Account Receivable Task
- Assist to AR to verify credit card slip and double checked with cashier report before make
an entry posting into Accounting Software.
- Preparing Output Tax Invoice and send to Agency and Issued Invoice to charge debtor.
- Daily support to Associate of Account Receivable.

Income Task
- Assist to Income preparing Output VAT Report from PMS System.
- Assist to Income to verify document and separate income document from property to matching
with daily income journal report.
- Daily support to Income.

________________________________________

Things to learn:
- Criteria for Finance and Accounting field in hotel business.
- Task priority and management skill
- Skills in coordinating with various departments.
- Team Working in corporate level
- Document management and filing system.
Welfare
สวัสดิการ
- Kokotel T-Shirt 1 pcs.
- Meal Allowance 1,500 THB
- Certificate after finish program
- Day off 2 days per week
- Working 8 hours + 1 hour for break
- Uniform 3 sets (for an internship at property only)
- Visa Fee (for an internship "Foreigner" only)
- Accommodation (for an internship "Foreigner" only)

ถ้าสนใจอย่ารอช้าส่งประวัติส่วนตัว พร้อมระบุแผนกที่อยากฝึกงานและเอกสารต่างๆจากทางมหาลัย
Email : [email protected]
Tel : 093-438-6642 / 02-026-3219 #2105
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2020
[VELA Dhi Udon Thani] General Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.05.2020
**New** Branding & Marketing Manager [VELA360]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register