×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.05.2020 | Viewers 3,756
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 25 - 40 ปี
3. การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และจีนได้ (จะพิจารณาป็นพิเศษ)
5. มีประสบการณ์ตำแหน่ง Reservation 1 ปีขึ้นไป (จะได้รับพิจารณา
เป็นพิเศษ)
6. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานที่ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับจองห้องพักจากทุกหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามา
2. ตอบรับและปฏิเสธการจองห้องพักและส่งจดหมายยืนยันการ
จองห้องพัก
3. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารข้อมูลประวัติที่จำเป็นในการขอ
จองห้องพัก
4. พิจารณาให้อัตราราคาห้องพักแก่ลูกค้าแต่ละประเภทตาม
นโยบายบริษัท
5. จัดตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่
เข้าพักในโรงแรมอย่างละเอียดรอบคอบ
6. กระตุ้นยอดขายและเพิ่มจำนวนการจองห้องพักในกรณีที่มีห้อง
พักว่าง
7. จัดทำรายงานการจองห้องพัก

Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. Service Charge (ตามนโยบายของบริษทฯ)
3. อาหาร 1 มื้อ
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. วันหยุดพักร้อนประจำปี 6-14 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน /ปี
8. การปรับเงินเดือนประจำปี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. อบรบความรู้ในสายงาน
11. ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Mr. Sikornsak (Sak) (Asst. HR Mgr.)
50 Charoen-Raj Rd., Bangklo, Bangkolaem, Bangkok,Thailand 10120 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.grandhowardhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.05.2020
Waiter [พนักงานเสริฟชาย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Food and Beverage Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2020
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Reservation Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2020
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.05.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.05.2020
Public Area [แม่บ้านพื้นที่ทั่วไป]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.05.2020
Steward Supervisor (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2020
Steward ( พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register