×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.07.2019 | Viewers 1,900
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศหญิง
2.อายุ 27 ปี ขึ้นไป
3.ปริญญาตรี ขึ้นไป
4.มีประสบการณ์บัญชีโรงแรม อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
5.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบงานด้านรายได้
2.สรุปรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อได้
3.ตรวจสอบการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆบันทึกข้อมูล
4.ตรวจสอบการวางบิลและทำจ่ายเจ้าหนี้ตามรอบการชำระเงิน
5.บันทึกการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน
6.บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
7.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายที่ทางโรงแรมตั้งเบิกทุกรายการ
Welfare
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน
ปรับเงินเดือน ตามผลประกอบการ
ประกันสังคม
ท่องเที่ยว-งานเลี้ยงประจำปี
ที่พัก น้ำ ไฟ ฟรี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.07.2019
Bellboy
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Receptionist [พนักงานต้อนรับ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register