×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.08.2019 | Viewers 3,220
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- เคยทำงานกับโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในแผนก
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในสังกัด
- ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้า
- วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์ต
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / ประกันสุขภาพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดในวันเกิด
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน / ปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบกิจการ )
- อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.01.2020
Graphic Design
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Accounting officer Income ( เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Admin Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Steward (พนักงานสจ๊วต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.01.2020
pastry chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.01.2020
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Technicians (ช่างซ่อมบำรุงอาคาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Catering Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.01.2020
Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Catering Sales Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Driver [พนักงานขับรถ] แผนกจัดเลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
03.01.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.01.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.01.2020
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
03.01.2020
Waitress and Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register