×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2019 | Viewers 1,667
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรู้เรื่องการจัดดอกไม้
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
- มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านโรงแรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสะเอียด รอบคอบ สะอาด และมีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี
- สามารถสอนงานและฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้
- มีพื้นฐานในงานแม่บ้านเป็นอย่างดี
- สามารถทำรายงานสรุปผลงานหรือโครงการต่าง ๆ และสามารถนำเสนอได้
- มีความขยัน อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในสังกัด
- ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับห้องพักและพื้นที่โดยรอบ
- วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- การจัดตารางแผนงานประจำวันของแผนกแม่บ้านซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดของห้องพักทุกห้อง, สำนักงาน, พื้นที่นั่งเล่น, ห้องน้ำ, ห้องอาหารและพื้นที่สาธารณะทั้งหมด
- การวางแผนและการจัดการกับพนักงานทุกคนในทีมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้าพักจะมีความพึงพอใจสูงสุดเมื่อได้รับการให้บริการ
- สั่งซื้อ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาด และอุปกรณ์ที่ยังมีในสต๊อก รวมถึงผ้าลินินและยูนิฟอร์ม
- การจัดการตรวจสอบความเรียบร้อยตามห้องต่างๆ พื้นที่นั่งเล่น และพื้นที่สาธารณะ
- รักษามาตรฐานสูงสุดของความสะอาด ความปลอดภัย และการปฏิบัติ
- ดูแลรับผิดชอบ และเก็บรักษาสิ่งของที่หายหรือพบเจอ หาผู้ที่เป็นเจ้าของและนำส่งคืน
- ดูแลการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของอุปกรณ์ทั้งหมด จัดตารางการส่งซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือเสียหาย
- อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (Service Charge)
- ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด
- อาหารแคนทีน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วย
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- การฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.08.2019
ฺBell Boy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.08.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
pastry chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
08.08.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
01.08.2019
operation manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.08.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
01.08.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
01.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.08.2019
เจ้าหน้าที่ดูแลสระน้ำและฟิตเนส
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register