×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.05.2019 | Viewers 1,532
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
07.05.2020
Assistant Human Resource Managerประจำศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Chief Engineer @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Technician [ช่างเทคนิค] ประจำศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Mechanical Supervisor ประจำศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Income [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Accounting Payable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
General Ledger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Chief [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
reservation [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Assistant Front Office Manager @siracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Guest Service Agent @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
Night [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.05.2020
GL [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register