×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.05.2019 | Viewers 1,410
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.07.2019
Human Resource Officer @ Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
GL Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Restaurant Manager [@Sriracha]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Human Resource Supervisor @sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Guest Service Agent [Sriracha]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.07.2019
General Ledger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Auditor supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
10.07.2019
Account Payable (บัญชีก่อสร้าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.07.2019
Cost Controller Manager (ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Receiving Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
General Store Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
Front Office Manager [ประจำศรีราชา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
10.07.2019
Sales Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
Assistant Front Office Manager [ประจำศรีราชา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
10.07.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Assistant Reservation [email protected]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Carpenter and Painter (ช่างทาสี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.07.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.07.2019
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
Commis I ( ประจำศรีราชา)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Human Resource Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Guest Relation Officer [Sriracha]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Sales Executive( @Sukhumvit)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.07.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
reservation supervisor (Sriracha)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.07.2019
Reservation Officer(Sriracha)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register