×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 751
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สัญชาติ ไทย
- ประสบการณ์การทำงานในครัวไทย อย่างน้อย 3 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบการทำงานของพนักงานครัว และพนักงานล้างจาน ซึ่งอยู่ในครัวไทย
- พ่อครัวไทยเป็นผู้รับผิดชอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่มีกำไรของห้องครัวไทย
- กำกับและดูแลการทำงานพนักงานในครัวไทย
- จัดตารางการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
- ควบคุมระบบ สินค้า หรือวัตถุดิบในสต๊อก
- ควบคุมต้นทุนการทำอาหาร
- เช็ควัตถุดิบคงเหลือในแต่ละวันเพื่อทำการสั่งสินค้า และตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน
- มีความสามารถในการทำเมนูใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงเมนู
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---