×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.12.2019 | Viewers 1,608
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุระหว่าง 25 - 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่องาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญตั้งหนี้
- จัดทำใบสำคัญจ่าย
- จัดทำรายงานกระทบยอดเจ้าหนี้
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับโบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---