×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.02.2019 | Viewers 289
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Monitoring system use and security
- Apply system upgrades.
- Analysis of system problems, rectify errors (seek external assistance if required).
- Monitor systems procedures used recording in daily log if necessary and revise where appropriate.
- Compile monthly system performance reports.
- 24 hour Front Office system support on an - on call- basis (both consistently on call).
- Monitor charges for hardware/software maintenance.
- Assist users in making the best use of the information that is available.
- Maintain integrity of data on system ensuring the Daily Backup was completed successfully.
- Coordinating needs to Departments, i.e. reporting, system use.
- Creating parameter reports for individual departments.
- Liaison with software and hardware vendor i.e. software maintenance, support and hardware installed.
- Maintain hardware/software including all UPS, maintenance agreements and monitor costs on an ongoing basis.
- Correct system software/hardware + UPS problems/faults.
- Ensure adequate supplies of DP consumables (e.g. ribbons, computer paper etc.)
Welfare
สวัสดิการ
Team Member- s Welfare
1. Service Charge
2. Performance Bonus
3. Meal Allowance
4. Provident Fund
5. Birthday Leave and Gifts
6. 8 Days off per month
7. Medical and Life Insurance
8. Annual Medical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.05.2020
นักศึกษาฝึกงาน (Housekeeping)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2020
นักศึกษาฝึกงาน (Front Office)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2020
นักศึกษาฝึกงาน (Purchasing & Receiving)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2020
นักศึกษาฝึกงาน (Human Resources & Training)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2020
นักศึกษาฝึกงาน (Finance & Accounting)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 100,000++
register