×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 859
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chachoengsao
ฉะเชิงเทรา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- Uniform
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสังคม /ทดแทน
- วันหยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน
- สิทธิ์ลาหยุดวันคล้ายวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดพักร้อน 6 วัน
- เงินช่วยเหลืองานแต่ง, คลอดบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้,
กรณีถึงแก่กรรม (บิดา/มารดา/บุตร)
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- ค่ากะดึก ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2019
Secretary to General Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Guest Service Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Hostesses
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.05.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.05.2019
Food & Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register