×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.04.2019 | Viewers 614
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
วุฒิการศึกษา.
-ปวช
-ปวส
-ป.ตรี
(ขับรถยนต์ได้)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณธงชัย กิจเกื้อกูล (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 พัทยา
เว็บไซต์ : www.theshiningstargroup.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.04.2019
Chef/ซูเชฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
10.04.2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
สมุห์บัญชี/อสังหาริมทรัพย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชี/ค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
เลขาประธานกรรมการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
เลขาประธานกรรมการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
ล้างจาน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Pool Boy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
(แม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019
แม่บ้าน.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
เซลล์ / ประจำโครงการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Facility Manager(ผู้จัดการอาคารสถานที่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Steward (สจ๊วต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
ล้างจาน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Room Maid,Room Boy
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Fran Office Furniture
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
เสมียน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
การเงิน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
สมุบัญชีอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชีค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
สมุห์บัญชี อสังหาฯ อาคารชุด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชีเจ้าหนี้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
ธุรการ/บัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชีค่าเช่า/สามารถขับรถยนต์ได้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Store & Receiving officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019
เลขาประธาน / MD
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชีค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
บัญชีอ สังหา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register