×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.06.2019 | Viewers 982
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดพร้าว]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ซื่ิอสัตย์
ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย
มีความคิดสร้างสรรค์
สะอาด เป็นระเบียบ
Job Details
รายละเอียดงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน ลาดพร้าว 48

ดูเเล รักษา บำรุง สถานปฎิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน
เตรียมงานเอกสารต่างๆ
ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
เงืนเดือน
วันหยุด
Contact
ข้อมูลติดต่อ
อาริยา (ผู้จัดการ)
302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.samran.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.06.2019
ช่างประจำอาคาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
แม่่บ้าน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.06.2019
ผู้ช่วยครัว
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
พนักงานขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.06.2019
Captain ห้องอาหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
ผู้จัดการ อาคารชุด
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
front officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register