×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.10.2019 | Viewers 1,597
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดพร้าว]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ซื่ิอสัตย์
ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย
มีความคิดสร้างสรรค์
สะอาด เป็นระเบียบ
Job Details
รายละเอียดงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน ลาดพร้าว 48

ดูเเล รักษา บำรุง สถานปฎิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน
เตรียมงานเอกสารต่างๆ
ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
เงืนเดือน
วันหยุด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---