×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.06.2019 | Viewers 834
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วางแผนกลยุทธ์ สร้างแคมเปญ/โปรโมชั่น กิจกรรมการตลาด และสร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Social Media ต่างๆ
- ดูแลและจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ เช่น Social Network/Facebook/YouTube
- มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ และการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (Tools) ต่างๆได้
- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
- เพศหญิง/ชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์และความเข้าใจในงานด้านการตลาดออนไลน์ การเขียน Content การวางแผนกลยุทธ์ และมีความรู้เชิงเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์
- มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
- มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.02.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Messenger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Sale Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.02.2020
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Assistant Director of Sales
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 60,001 - 70,000
register
20.02.2020
Room Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Executive (Government)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.02.2020
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Back Office (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Sales Executive (Travel Agent)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.02.2020
Demi-Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Travel Agents Sales Manager
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.02.2020
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
20.02.2020
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Chef de partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
พนักงานเสริฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.02.2020
Assistant Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.02.2020
Commis II
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Catering and Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2020
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.02.2020
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.02.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.01.2020
Digital Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register