×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.06.2019 | Viewers 724
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วางแผนกลยุทธ์ สร้างแคมเปญ/โปรโมชั่น กิจกรรมการตลาด และสร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Social Media ต่างๆ
- ดูแลและจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ เช่น Social Network/Facebook/YouTube
- มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ และการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (Tools) ต่างๆได้
- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
- เพศหญิง/ชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์และความเข้าใจในงานด้านการตลาดออนไลน์ การเขียน Content การวางแผนกลยุทธ์ และมีความรู้เชิงเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์
- มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
- มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.06.2019
Wedding Plan and Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Sale Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.06.2019
Room Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.06.2019
Room Boy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Catering and Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Guest Service Relation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.06.2019
Accounting officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Demi-Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Chef de partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Commis II
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Security Staff [พนักงานรักษาความปลอดภัย](ประจำที่สีลม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Digital Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Creative Marketing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Technician (ด่วน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.06.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register