×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.05.2019 | Viewers 679
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชายหรือหญิง
2.อายุไม่เกิน 50 ปี
3.จบปริญญาตรีด้านการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชีโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี
5.เข้าใจระบบและขั้นตอนงานด้านบัญชีและการเงินของโรงแรม
6.มีความละเอียดรอบคอบ
7.รักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
งานด้านบัญชีและการเงิน
Welfare
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขของโรงแรม
Contact
ข้อมูลติดต่อ
แผนกบุคคล (คุณเก่ง)
375 ถ.วิภาวิดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.goldorchidbangkok.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.05.2019
Commis II หรือ Commis III
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.05.2019
ช่างประจำโรงแรม (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.05.2019
ช่างประจำโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.05.2019
รปภ.
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.05.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.05.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.05.2019
นักดนตรี (คนพิการ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.05.2019
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.05.2019
Asst. Finance and Accounting
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.05.2019
Waiter [พนักงานเสริฟ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register