×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.11.2019 | Viewers 2,233
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชายหรือหญิง
2.อายุไม่เกิน 50 ปี
3.จบปริญญาตรีด้านการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชีโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
5.เข้าใจระบบและขั้นตอนงานด้านบัญชีและการเงินของโรงแรม
6.มีความละเอียดรอบคอบ
7.รักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.บันทึกค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน
2.บันทึก ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าและตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ทำรายงาน ภงด.1
4.คำนวน Service Charge ประจำเดือน
5.ตั้ง Accr. Service Charge
6.ตั้ง Accr. ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
7.บันทึกบัญชี Cost Food & Beverage
8.บันทึกบัญชี การเบิกจ่ายของใน store
9.Alocation Cost Canteen ประจำเดือน
10.ปรับปรุงบัญชีของเดือน
11.Reconcile Asset Account Code
12.Reconcile Liabilities Account Code
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามตกลง
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสังคม
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---