×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.07.2019 | Viewers 1,153
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.บุคลิกดี อัธยาศัยดี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ด้านงานบัญชีโรงแรมเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Opera ได้
6.มีความรับผิดชอบต่องาน มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าบริการ(Service Charge)
2.ห้องอาหารสำหรับพนักงาน
3.ห้องพยาบาล
4.ประกันชีวิต(ประกันกลุ่ม)
5.สวัสดิการซักรีด
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7.วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.วันลากิจอื่นๆ
9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณสุดาวัลย์ (Recruitment)
99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand E-Mail [email protected] กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.emeraldhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2019
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.07.2019
Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sous Chef (หัวหน้าครัวจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Chinese Chef [หัวหน้าครัวจีน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2019
Captain (ห้องอาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2019
Sous Chef (หัวหน้าครัวญี่ปุ่น)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Health Club Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Chef De Partie (ครัวไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.07.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Senior IT Manager (ผู้จัดการฝ่ายไอทีอาวุโส)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.07.2019
Commis III - Japanese Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register