×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

The Emerald Hotel Bangkok

  Bangkok, Thailand   
 
 

สวัสดิการ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์1.สวัสดิการประกันสังคม

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน

4.ประกันอุบัติเหตุทั่วไป

5.ประกันชีวิต

6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

7.วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 6 วัน / เดือน

8.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)

9.ปรับเงินเดือนประจำปี

10.โบนัสประจำปี

11.เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร

12.เงินช่วยเหลือ กรณีประสบอัคคีภัย

13.งินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต

14.เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงานและครอบครัว

15.เงินช่วยเหลือ การจัดงานแต่งงาน

16.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี

17.ตรวจสุขภาพประจำปี

18.การฝึกอบรม และพัฒนา

19.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี

20.กิจกรรมกีฬาสี

21.ยูนิฟอร์ม

22.อาหาร 2 มื้อ

23.คลินิกพนักงาน ( ห้องรักษาพยาบาลพร้อมแพทย์ )

24.ห้องพักผ่อนของพนักงาน


 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
06.06.2019 Sous Chef (หัวหน้าครัวญี่ปุ่น)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019 Laundry Staff [พนักงานซักรีด]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.05.2019 Commis III - Canteen Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.05.2019 Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019 Sales Manager (Corporate)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019 Banquet Coodinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.05.2019 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019 Assistant Sales Manager (Corporate)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019 Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Chef De Partie - Bakery Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Reception
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019 ช่างไม้
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019 Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019 Catering Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019 Assistant Catering Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019 Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019 นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 


 
Address
99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand E-Mail recruit@emeraldhotel.com
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณวิชิด ประภาษา
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.emeraldhotel.com
Landing Page