×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

The Emerald Hotel Bangkok

  Bangkok, Thailand   
 
 

สวัสดิการ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์1.สวัสดิการประกันสังคม

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน

4.ประกันอุบัติเหตุทั่วไป

5.ประกันชีวิต

6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

7.วันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 6 วัน / เดือน

8.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)

9.ปรับเงินเดือนประจำปี

10.โบนัสประจำปี

11.เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร

12.เงินช่วยเหลือ กรณีประสบอัคคีภัย

13.งินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต

14.เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงานและครอบครัว

15.เงินช่วยเหลือ การจัดงานแต่งงาน

16.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี

17.ตรวจสุขภาพประจำปี

18.การฝึกอบรม และพัฒนา

19.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี

20.กิจกรรมกีฬาสี

21.ยูนิฟอร์ม

22.อาหาร 2 มื้อ

23.คลินิกพนักงาน ( ห้องรักษาพยาบาลพร้อมแพทย์ )

24.ห้องพักผ่อนของพนักงาน


 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
14.11.2019 Director of Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Health Club Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Commis I - Banquet Kitchen (ครัวจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Doorman (พนักงานเปิดประตู)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.11.2019 Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Plumber [ช่างประปา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Captain (ห้องอาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 Air-Condition Technician
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.11.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.11.2019 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Assistant Training Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
14.11.2019 Commis I (ครัวไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.11.2019 Hostesses-Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.11.2019 Computer Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Commis I - European Kitchen (ครัวยุโรป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.11.2019 Guest Service Agent [GSA] (Chinese Nationality)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 


 
Address
99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand E-Mail [email protected]
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณสุดาวัลย์
Recruitment
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.emeraldhotel.com
Landing Page