×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.09.2019 | Viewers 1,637
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
What You Will Bring

We are looking for individuals who have a solid knowledge of operating a pool & beach / restaurant. The candidates must have good business acumen, a strong work ethic and people-management and facilitation skills. In addition, the candidate must have strong leadership and interpersonal skills, are able to priorities and adapt to the changing needs of the operation.

Ideally have a diploma / degree in hospitality or a vocational training in food & beverage

Minimum of one or two years- experience working in a managerial capacity, experience in restaurant hotel operations or other luxury environment.
Job Details
รายละเอียดงาน
What You Will Be Responsible For

Pool Manager who share a passion for excellence and who infuse enthusiasm into everything they do. The Pool Manager is responsible for supervising the day-to-day operations for the pool & beach restaurant. Plan, organize, control and lead the team while ensuring guest satisfaction.

Candidates must have a firm knowledge of the local market and effective communication skills in both speaking and writing English and Thai is required. Must hold the legal right to work in Thailand.

Responsibilities:

Train, evaluate, lead, motivate, coach, and discipline all employees, and supervisors to ensure that established cultural and core standards are met.

Maintains a working knowledge of food, wines, spirits, cocktails.

The ability to be visible in the operation, provide recognition, promote good public relations, and handle complaints, concerns or special requests for guests, clients, and group contacts.

The ability to work closely with the Assistant Director of Food & Beverage, Director of Food & Beverage, Executive Chef and Sous Chefs to design an effective menu and beverage list while ensuring excellent product quality at a fair price and attend regular operational meetings to ensure effective coordination and cooperation between departments.

Control labor and operating expenses through effective scheduling, budgeting, purchasing decisions, and inventory and cash control

The ability to drive the departmental goals.

Take an active role to meet the financial goals of the restaurant to meet the financial goals

Maintain knowledge of competition and industry trends.

Observe physical condition of facilities and equipment in the outlet and make recommendations for corrections and improvements as needed.

Oversee the schedule to ensure proper coverage for operations.

Control and manage of OE inventories, breakages, requisitions.

Requires ability to operate computer equipment and other food & beverage computer systems.
Welfare
สวัสดิการ
For interested applicants, please apply directly to

https://fourseasons.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/search/job/Bangkok/Pool---Recreation-Manager_REQ10161636

or submit your resume to [email protected]
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---