×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.01.2020 | Viewers 993
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Experience in Floor Supervisor position or relevance
- Well grooming and service minded
- Be able to communicate in English both writing and speaking
Job Details
รายละเอียดงาน
- Sign in for attendance in full uniform, uniform must be cleaned and presentable. Always check personal hygiene and be well groomed in appearance. Always wear a clean and tidy uniform and well-polished shoe
- Always be friendly and keep smiling under any circumstances
- Handle all complaints and requests immediately and tactfully. Make sure the guests are satisfied with the service before they leave the hotel. Ask for assistance from the Housekeeping Manager if complaints and requests cannot be handled
- Check and report all maintenance repairs and requests to the supervisor immediately
- Check and report mini bar consumed item to F/O cashier
- Keep linen shelves and pantry neat and clean at all times. Ensure that vacuum cleaner is clean and in good condition
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกบุคคล
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนก IT
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายขาย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนก F&B
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Waitress [Beer garden]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.01.2020
International Food & Beverage Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Batender
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
IT Officer [พนักงาน IT]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Service Center Agent - Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Dee Lounge Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2020
Banquet Manager [ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register