×
×
×
×

หัวหน้าแม่บ้าน


Floor Supervisor
23.10.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
28.09.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa- [ เกาะช้าง]
30.06.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] บริษัท นิรันดร์ แกรนด์ จำกัด- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,100  คน
กำลังมองหางาน หัวหน้าแม่บ้าน