×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.05.2019 | Viewers 547
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สามารถทำงานเป็นรอบได้
-มนุษยสัมพันธ์ดี อดทนและรักงานด้านการบริการ

*** ทำงานที่โรงแรม อักษร ระยอง ติดต่อสอบถาม033 060 055***
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบในรอบการเปิด ปิด ห้องอาหาร เพื่อให้การเปิด - ปิดเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- ควบคุมดูแล ให้มีความพร้อมในเรื่องอขงกำลังคน วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ วามสะอาดตลอดจนการอำนวยความสะดวกค่างๆต่อลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง (Check List) ตามมาตรฐานที่กำหนด ในเรื่องรูปแบบวิธีการให้การบริการ คุณภาพอาหาร ความสะอาด และการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
Welfare
สวัสดิการ
- service charge
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.05.2020
Guest Service Supervisor ( Xen Hotel Nakhonpathom )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register