×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.07.2019 | Viewers 1,445
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง/ชาย
- วุฒิปริญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถสือสารภาษาต่างประเทศได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

**ปฎิบัติงานที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ติดค่อสอบถาม 034 966 700 **
Job Details
รายละเอียดงาน
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานตามนโยบาลผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์ ลูกทัวร์ และไกด์
- ขายห้องพักให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี2 มื้อ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.02.2020
Commis I (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงแรม) (สำนักงานกลางบางพลัด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
Director of Sales (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Marketing Communications Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Reservation Supervisor (กาญจนบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Graphic Designer(ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.02.2020
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม] - ระยอง (ASRY)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Income Auditor (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Training Officer (Corporate Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
Accounting officer (สำนักงานกลาง)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Assistant Front Office Manager (Mida Resort Kanchanaburi)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
IT Manager (Corporate Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.02.2020
Chief Account (MHNW)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.02.2020
Sales Manager (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Sales Manager (ASRY) (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Wellness Manager (Aksorn Rayong)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.02.2020
Front Office Manager (Mida De Sea Hua Hin)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Senior Sales Manager Corporate / Aksorn Rayong The Vitality Collection (BKK Based)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Food and Beverage Manager (Mida De Sea Hua Hin)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Assistant Banquet Manager (Mida De Sea Hua Hin)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Chief Engineer [อักษรระยอง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.02.2020
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม (หลักสี่)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนก Sales & Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนก Revenue Management
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนก HR & Training
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register