×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2019 | Viewers 1,058
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มีความรู้และทักษะในงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
*สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
*มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถาวะกดดัน
*มีทักษะในการจัดการกับปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่นได้
*มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือคำสั่งได้
*มีความคิดสร้างสรรค์และนำความรู้ใหม่ๆมาประยุต์ใช้กับองค์กรได้
Job Details
รายละเอียดงาน
*ดูแลระบบ Server ของโรงแรม
*ดูแลระบบ Carmen/ Comanche และ POS
*ดูแลและควบคุมงานระบบคอมพิวเตอร์ในโรงแรมทั้งหมด
*จัดการและแก้ไขปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานทั้งหมด
*จัดทำรายงานและแผนงานในแต่ละเดือน
*บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
*รายงานปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
*ประสานงานและดูแลในส่วนของเครื่องใช้สำนักงาน
Welfare
สวัสดิการ
เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---