×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.06.2019 | Viewers 440
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศหญิง
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ทำงานที่โรงแรม อักษร ระยอง ติดต่อสอบถาม033 060 055***
Job Details
รายละเอียดงาน
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล
-วางแผนอัตรากำลังคน ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กรประกอบด้วย จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ( ดูแลการเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งการบันทึกข้อมูล และการรายงานผล โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่)
-รับผิดชอบและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
-รับผิดชอบและดูภาพรวมทั้งหมดในองค์กร
Welfare
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.06.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.06.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
เชฟอิตาเลียน สาขานครปฐม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
เชฟยุโรป สาขานครปฐม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Food and Beverage Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Chief Account(ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
14.06.2019
Engineer ระยอง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
store&receving ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Steward (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Demi-Chef(Thai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Graphic Designer(ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
14.06.2019
Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.06.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า](ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Income Auditor ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ](ระยอง)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ] ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Executive Chef (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
14.06.2019
Bellboy&Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Hostesses
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Restaurant Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Event Manageras
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.06.2019
Cost Accounting
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.06.2019
Cost Accounting
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.06.2019
Training Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
หัวหน้าแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
หัวหน้าแผนกบัญชี(งามวงศ์วาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.06.2019
Chef De Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Accounting officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
store officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Accounting and Finance Manager หัวหน้าแผนกบัญชี
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.06.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
Commis I
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงแรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.06.2019
General Manager (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
General Manager (แจ้งวัฒนะ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
หัวหน้าแผนกบุคคล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2019
Senior Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
13.06.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Demi chef (ฺBaquet)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Chef de Partie(Western)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2019
Demi Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] กาญ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.06.2019
Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.06.2019
Chef de Partie
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
13.06.2019
Cook (Dim Sum)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.06.2019
Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2019
Assistant Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2019
ฺBanqute Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
13.06.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม] นครปฐม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2019
Chief Account(กาญจนบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
13.06.2019
Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ]นครปฐม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.06.2019
ฺBanquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร] สาขานครปฐม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.06.2019
Reservation ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.06.2019
Captain
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register