×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.10.2019 | Viewers 696
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้ด้านงานเครื่องกล หรือช่างยนต์
Welfare
สวัสดิการ
ที่พัก
ค่าอาหาร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.11.2019
After Sales Service Manager (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
21.11.2019
Customer Service & Sale Manager (Development)(Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Greenery Resort-Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Engineering Supervisor - GPM
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.11.2019
Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Human Resources Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Foresta Khaoyai(Pre Opening)-HR Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Greenery Resort- F&B Manager(Banquet)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Admin Marketing (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.11.2019
Senior Marketing manager (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Digital Marketing (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Senior Graphic Designer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2019
Human Resource Manager (ฺBase Khao Yai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register