×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.09.2021 | Viewers 5,057
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตประเวศ]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
-การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเคยผ่านการฝึกอบรม
-มีประสบการณ์ในด้านการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น GMP, HACCP, ISO 9001
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-มีภาวะการเป็นผู้นำ
-มีความละเอียดรอบคอบ สังเกต มีจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/มีความขยันและอดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลรับผิดชอบในการผลิต และตรวจสอบควบคุมดูแลการผลิตอาหาร
-ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการผลิต
-ดูแลและบริหารพนักงานในแผนกให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
-ควบคุมต้นทุนอาหาร
-ควบคุมคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน การแต่งหน้าอาหาร และรสชาติ
-ตรวจเช็ควัตถุดิบ ควบคุมสต๊อกของและการเคลื่อนย้ายสินค้า
-แก้ไขและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น หรือปัญหาควบคุมคุณภาพ
-งานบริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-ชุดพนักงานพร้อมบริหารซักรีด
-ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน
-ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงาน คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามประกาศบริษัทฯ)
-วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---