×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.07.2019 | Viewers 562
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
Recruitment
- Weekly update vacant position.
- Interview rank & files level by phone and pre-screen interview in person before propose to department head.
- Set up the interview appointment, send an interview confirmation by email and set up in calendar to concerned people.

Benefits & Welfare
- Travel insurance
- Welfare for staffs
- Provident fund
- Group insurance
- Yearly Medical Check up

Branches
- Assist to review all documents in from branch.
- Assist to update vacant position through recruitment channel.

Pre-Opening Project
- Site survey to collect data for Pre-Opening project.
- Estimate, prepare and consolidate data for travelling expenses, employee health checkup, salary and benefits for drafting budget for Pre-Opening project and send monthly update budget to project team.
- Recruitment
- Contract and table of benefits preparation for Pre-Opening team.
- Reimburse for all expenses occur the Pre-Opening trip.

Employee Relations
- Monthly visit at Bangkok branch.
- Arrange the annual Company- s Annual Merit and staff party.
- Do Salary & Benefits survey with the competitors.
- Prepare monthly exit interview report and turnover report.
- Prepare and summarize report for staff survey.
- Regularly communicates with staff and maintains good relations.

HR Administrator
- Preparing all stuff for new hire staff before start date: E-mail address, business Card, Computer or Notebook, uniform and etc.
- Provide and monitor for staff leave form and do the staff- s attendance with summarized the report
- Monitor and update staff movement.
- Handling for visa and work permit for expat by prepare all document and coordinate with the agent.
- Issue any expenses of HR department.
- Monitor Probation period for staff.
- Assist to prepare and consolidate of Meeting presentation.
- Draft company- s announcement and any policies.
- Revise and review staff handbook HR.
- Collecting the data of food and meal allowance for Lub d, Employee health checkup, Pre-employment checkup Employee insurance, Employee relations and draft business plan and budget for department.
- Assist to review monthly HR budget vs P&L for controlling.

HR system
- Be administrator for Lub d Brand Office- s door lock system and Fingerscan system.

Internship.
- Contact with Partnership University to visit for promote Lub d brand and attract student internship or potential candidate for rank and file position.
- Coordinate between University- s counselor and department heads or hostel manager concerned for internship.
- Follow up performance for internship with department head.
- Prepare letter of reference for internship after finish the intern period.
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 16 วัน (สำหรับปี 2019)
- สิทธิ์ลาพักร้อน 10 - 15 วัน (ขึ้นตามอายุงาน) ใช้ได้ทันทีหลังผ่านทดลองงาน
- สิทธิ์ลากิจ 7 วัน/ปี
- ประกันภัยกลุ่ม(ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องพักราคาพิเศษสำหรับพนักงาน เพื่อน และ ครอบครัวทั้งหลับดีในประเทศไทย ณ กรุงเทพ ภูเก็ต และ สมุย, เสียมราฐ (กัมพูชา), มากาติ (ฟิลิปปินส์)
- ห้องพัก และ รับประทานอาหารอาหารได้ในราคาพิเศษสำหรับโรงแรมในเครือโรงแรมนารายณ์ (Narai Hotel Group)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.01.2020
Assistant HRTM/ HR&Training Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
16.01.2020
Reservations Officer (Tour & Travel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.01.2020
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.01.2020
(Lub d Brand Office) Reservations Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register