×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.02.2020 | Viewers 983
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Pleasant
Friendly, outgoing, confident personality
Fluent English communication, both written and spoke
E-mail, Internet, Microsoft Office applications
Job Details
รายละเอียดงาน
Handle the secretarial/clerical jobs for General Manager, including correspondence, meeting notes, documentation, and translation.
Perform general office tasks to relieve General Manager of clerical work.
Welfare
สวัสดิการ
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
1. กองทุนเลี้ยงชีพ Provident Fund
2. ประกันสุขภาพ LMG เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน
3. ประกันสังคม
4. ประกันชีวิต AIA
5. วันหยุด 8 วัน ต่อเดือน
6. Bonus 1 เดือน
7. ได้สิทธิพักร้อน 7 วันขึ้นไป ตามอายุงาน
8. วันนักขัตฤกษ์ 15 วัน
9. วันเกิดรับวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน
10. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน รับ 3,000 บาท วันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน
11. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี รับ 10,000 บาท
12. รางวัลพนักงานยิ้มจากใจ หยุด 1 วัน
13. ทัศนาจร ประจำปี
14. งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
15. งานเลี้ยงพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินเดือนขึ้นประจำปี
17. ตรวจสุขภาพประจำปี
18. สำรวจความคิดเห็นพนักงาน
19. อาหาร 3 มื้อ / Coffee Shop
20. เงินบำรุงพนักงานในเหตุฉุกเฉิน ( ถึงแก่กรรม และ เหตุทางธรรมชาติ น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้ )
21. มีการอบรม ทั้งภายใน และ ภายนอก สถานที่
22. การฝึกอบรม ระงับอัคคีภัย ประจำปี
23. การปฐมพยาบาล การทำ CPR เบื้องต้น
24. CSR เพื่อชุมชน ปีละ 4 ครั้ง
25. Allowance + 9,000 ต่อเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---