×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.11.2019 | Viewers 1,465
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้พื้นฐานในด้านบัญชีมาบ้าง
Job Details
รายละเอียดงาน
จัดระบบการยริหารงาน ภายในองค์กร และการตลาด ทั้งหมด
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ระบบดำเนินงานของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร
- บริหาร รายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณ ขององค์กร
- ออกแบบ และ กำหนดรูปแบบเอกสารภายในต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตราฐาน
- ฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ให้มีความพร้อมในการบริการ และ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- ควบคุมดูแล การขายห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และ อื่นๆ
- ตรวจสอบระบบงานเอกสารทั้งหมดขององค์กร
Welfare
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ปรับโบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.05.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register