×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.10.2019 | Viewers 780
Salary :
เงินเดือน
70,001 - 80,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualifications
- Bachelor's degree or master's degree Computer , Computer Science and Information Technology, Information System Management, accounting information system (AIS) And / or other related fields
- Strong knowledge and understanding of network architecture , Server , VMware and data center maintenance and technical skills in installing ,configuration,administration and troubleshooting including OS,hardware & software.
- Ability to analyze problems,solve problems and present.
- Have an excellent knowledge in ERP and POS

Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities
- Hardware / Software Installation & implementation
- Leads and executes software project to improve Operation lead time.
- Develops Business Intelligent Reports for users.
- Excellent knowledge in Enterprise Resource Planing (ERP) and Point of Sale (POS)
- Maintain security,back up,and redundancy strategies.
- Liaise with vendors and other IT personal for problem resolotion
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.02.2020
Waitress พนักงานเสริฟหญิง
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.02.2020
Cashier
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.02.2020
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.02.2020
IT Support .
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
28.02.2020
Corporate Lawyer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 80,001 - 90,000
register
28.02.2020
Engineer Officer [ช่าง]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.02.2020
Online Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register